Lees verder

Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten om het thuiswerkadvies (maximaal de helft van de werktijd op kantoor) in te trekken.

Daarmee zijn de coronamaatregelen voor bibliotheken van tafel. Laten we hopen dat het hiermee klaar is. Met zijn allen hebben we eendrachtig samengewerkt en daarmee een aandeel geleverd in de bestrijding van de pandemie. Heel veel dank voor jullie inzet!

Bibliotheek in coronatijd

In het dossier ‘De Bibliotheek in coronatijd’ op de website Bibliotheekinzicht van de KB is uitgebreid na te lezen met welke problemen bibliotheken werden geconfronteerd en welke reacties daarop zijn bedacht. Het dossier laat zien hoe bibliotheekorganisaties met de coronamaatregelen zijn omgegaan, onderbouwd met verhalen en cijfers.