Lees verder

Het bestuur van de VOB heeft Cor Wijn aangesteld als interim-directeur. Per 3 augustus 2015 zal Cor Wijn voor 2 tot 3 dagen in de week de honneurs waarnemen.

De opdracht aan de interim-directeur is tweeledig.

Enerzijds de dagelijkse leiding over het bureau en de lopende zaken, met name de dossiers die aandacht vragen zoals de nationale bibliotheekpas, de landelijke digitale bibliotheek en Route 2020.

Anderzijds onderzoek naar de positionering van de VOB als branche- en belangenorganisatie in relatie tot de ontwikkelingen inde omgeving en de gevolgen voor de governance van de vereniging en de relatie tussen leden, bestuur, bureau en commissies.

Het VOB bestuur heeft veel vertrouwen in de kwaliteiten die Cor Wijn meebrengt. Zijn aanstelling is vooralsnog tot 1 november 2015.

Cor Wijn is werkzaam bij BMC.