Lees verder
Op 3 oktober ondertekenden 7 partijen een convenant waarin nadere afspraken over vergoeding en beschikbaarheid van e-books via de Online Bibliotheek zijn gemaakt.

Auteurs krijgen door het convenant 50% van de vergoeding die de Koninklijke Bibliotheek (KB) betaalt per digitale uitlening. De minister heeft hiervoor extra geld in de rijksbegroting 2019 gereserveerd.

Sneller beschikbaar stellen

Voor bibliotheken is het convenant belangrijk omdat uitgevers en auteurs zich zullen inspannen om e-books sneller beschikbaar te stellen. Maximaal 1 jaar zou de uiterste termijn van beschikbaarstelling moeten zijn.

Partijen in het convenant zijn: Auteursbond, GAU, Stichting Lira, Stichting Pictoright, KB, VOB en ministerie van OCW. Het convenant wordt met 1 jaar geëvalueerd.

Bekijk ook het bericht van de Rijksoverheid.