Lees verder
NBD Biblion en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben een convenant getekend om meer afstemming te creëren binnen de branche op het terrein van de landelijke ondersteuning.

Beide partijen werken in het belang van de openbare bibliotheken in Nederland en willen met dit convenant meer samenhang brengen in hun strategische en operationele uitgangspunten.

Doelstellingen

In het convenant is onder andere opgenomen dat beide partijen open en transparant naar elkaar zullen zijn. De werkzaamheden van beide partijen moeten zoveel mogelijk synergie opleveren ten behoeve van de openbare bibliotheken. De onderlinge afstemming moet het ook makkelijker maken om de eigen doelstellingen te realiseren. In het convenant wordt rekening gehouden met de rol van PSO’s en de KB-nieuwe stijl, die ook een waardevolle rol hebben in het bibliotheekstelsel.

Tegengaan versnippering

De VOB en NBD Biblion willen een verdere versnippering van de ontwikkeling, beheer en exploitatie van landelijk aan te bieden diensten en producten aan de openbare bibliotheken tegengaan.

Lees meer in het communique ‘VOB en NBD Biblion tekenen convenant’. Het convenant vindt u achter de inlog op de VOB/Informatie voor leden.