Lees verder
Het convenant e-lending waarin nadere afspraken staan over de vergoeding en beschikbaarheid van e-books via de Online Bibliotheek, is op 24 oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

Betere beschikbaarheid e-books

De Auteursbond, Groep Algemene Uitgevers (GAU), Stichting Lira, Stichting Pictoright, Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken en het ministerie van OCW ondertekenden gezamenlijk het convenant, waarin onder andere staat dat uitgevers en auteurs zich zullen inspannen om e-books sneller beschikbaar te stellen. Het convenant wordt met 1 jaar geëvalueerd.

Lees het volledige Convenant e-lending en ons bericht ‘Convenant voor betere beschikbaarheid e-books’.