Lees verder
Verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg hebben hun concept-advies voor de inrichting van het consortium aangeboden aan de opdrachtgevers KB en VOB.

Doel van het consortium is om binnen het bibliotheeknetwerk de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheer en gebruik van klantgegevens te regelen.

Inrichten consortium

Cohen en Brandenbarg adviseerden eerder deze kwestie via een consortium op te lossen. De KB en VOB besloten, na goedkeuring van de ledenvergadering van de VOB, om de opdracht ten aanzien van de inrichting van dit consortium eveneens door Job Cohen en Ton Brandenbarg te laten uitvoeren. Er is juridisch advies ingewonnen met name waar het gaat om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De verkenners hebben op 4 april het advies aangeboden aan de KB en VOB. Beide organisaties moeten het eens zijn over de geschetste aanpak. Naar verwachting zullen de KB en VOB er voor het einde van de maand uit komen.