Lees verder
Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog.

Door de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten.

Lage-inkomensvoordeel

Met een compensatieregeling kunnen werkgevers rekenen op een tegemoetkoming volgens de systematiek die aansluit bij het reguliere lage-inkomensvoordeel (LIV) binnen de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar en het gemiddelde uurloon in het betreffende kalenderjaar. De compensatie wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en via de belastingdienst uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben.

Compensatieregeling

De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2018. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al ingaat per 1 juli 2017, wordt de compensatie voor het jaar 2018 vermenigvuldigd met 1,5.