Lees verder
De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verzocht om schriftelijk toe te lichten hoe ze de aangenomen motie van Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) over het terugdringen van laaggeletterdheid, uitvoering gaat geven.

Daarnaast vernemen de leden graag op welke wijze de toegewezen extra middelen zullen worden besteed. 

Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

Dat staat in de ‘commissiebrief met verzoek uitvoering motie Rog/Bergkamp‘ die op 30 november aan minister van Engelshoven gestuurd is. De brief is een reactie op het Kamerstuk ‘inzake de voortgang Actieprogramma Tel mee met Taal‘. Hierin staat dat bibliotheken een sleutelrol spelen als het gaat om de lokale inspanningen voor leesbevordering en leesplezier. De ambitie om 1 miljoen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd te bereiken in 2018 via Boekstart en de Bibliotheek op school (dBos), wordt naar verwachting gehaald.

Motie Rog/Bergkamp

Met de motie ‘Terugdringen laaggeletterdheid’ van Rog en Bergkamp wordt de regering verzocht bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid, betere samenwerking van organisaties en initiatieven die met moderne middelen of innovatieve aanpak een groot bereik onder de doelgroep hebben.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft het onderzoek ‘Vijftien jaar leesprestaties in Nederland, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 2016’ naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen in groep 6, aan de Tweede Kamer aangeboden.