Lees verder
Op 5 oktober kwam de verenigingscommissie Werkgeverschap voor het eerst bijeen.

In deze vergadering hebben de commissieleden met elkaar kennisgemaakt en een aantal opdrachten voor de commissie geformuleerd. Als eerste punt hebben ze de naam veranderd van commissie Werkgeverszaken naar Werkgeverschap.

Opdrachten

Naast het adviseren van bestuur over werkgeverskwesties, gaat de commissie zich bezig houden met onder andere de situatie in onze arbeidsmarkt en het functiewaarderingssysteem. Verder gaat de commissie fungeren als klankbord voor de cao-onderhandeldelegatie.  

Commissieleden

 • Martin Berendse (OBA)
 • Gabriëlle Bunnik (Bibliotheek Gelderland Zuid)
 • Gert Staal (Bibliotheek Lek & Ijssel)
 • Joke Mos (Bibliotheek Zoetermeer)
 • Marly Driessens (Bibliotheek De Lage Beemden)
 • Marja Lensink (MATT Talent)
 • Tom de Rooij (De Domijnen)
 • Herman Horst (Bibliotheek Midden-Brabant)
 • Jenny Doest (Bibliotheek Arnhem)
 • Christine Oyen (VOB)
 • Klaas Gravesteijn (VOB)

Martin Berendse heeft een trekkersrol vanuit het VOB bestuur.

Nieuwe verenigingscommissie

De commissie is één van de nieuw opgerichte verenigingscommissies. Deze zijn ingesteld tijdens de ledenvergadering van 7 december 2017 met als doel de interactie binnen de vereniging te vergroten.