Lees verder
Op 5 juli kwam de verenigingscommissie Digitaal voor het eerst bijeen.

In deze vergadering hebben de commissieleden met elkaar kennisgemaakt en een aantal opdrachten voor de commissie Digitaal geformuleerd.

Opdrachten

Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden zijn onder andere het:

  • formuleren van een ‘digitale bibliotheekvisie’;
  • streven naar een gezamenlijke digitale agenda voor de sector;
  • doorbreken van terughoudendheid bij het delen van kennis;
  • ophalen pijnpunten en good practices bij onze leden.

Daarnaast wil de commissie gesprekspartner zijn en de klantrol vervullen richting Koninklijke Bibliotheek (KB).

Commissieleden

  • Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven)
  • Bert Hogemans (Bibliotheek Gelderland Zuid)
  • Jan Klerk (Bibliotheek Katwijk)
  • Roel Oterdoom (De Nieuwe Veste)
  • Martin Witjens (Bibliotheek AanZet)
  • Klaas Gravesteijn (VOB)

Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) is trekker vanuit het VOB bestuur.

Nieuwe verenigingscommissie

De commissie is één van de nieuw opgerichte verenigingscommissies. Deze zijn ingesteld tijdens de ledenvergadering van 7 december 2017 met als doel de interactie binnen de vereniging te vergroten.