Lees verder

Een commerciële partij gaat in opdracht van een gemeente bibliotheekdiensten leveren in een werkgebied waar tot nu toe een openbare bibliotheek actief is. De VOB ontvangt signalen van leden die hun ongerustheid uitspreken.

De VOB heeft in de afgelopen week al diverse malen gereageerd in de pers op deze ontwikkeling.

Afspraken
We plaatsen vraagtekens bij wat de gemeente Waterland nu aan bibliotheekwerk inkoopt en of dit voldoet aan de door VNG, Rijk, provincies en VOB gemaakte afspraken over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Dit is kort samengevat een laagdrempelige toegang voor lezen, leren en informeren. Ook de bedrijfsmatige kant van de zaak met afspraken over kwaliteitszorg en certificering lijken onvoldoende gewaarborgd.

Gelijkwaardig
Een ander onderdeel van de VOB reactie betreft de wenselijkheid van een ‘level-playing field’. Er hoort een gelijkwaardig speelveld te zijn voor alle partijen die als openbare bibliotheek actief willen zijn. Daarbij hoort de bibliotheek gecertificeerd te zijn en de CAO Openbare Bibliotheken toe te passen.

Stelsel
Verder wijst de VOB op het feit dat de bedoelde commerciële partij – Karmac – geen onderdeel uitmaakt van het bibliotheekstelsel. Hierdoor kunnen zij niet meedoen in de landelijke (digitale) branche-innovatie. De VOB heeft inmiddels – in overleg met de betreffende bibliotheek – de wethouder en gemeenteraad van de persbericht_Waterland_Karmac_GemWaterland.pdf, 2013 brief 00742 van haar zorgen en vraagtekens op de hoogte gesteld.

Werkgroep
Bij de ALV van 28 februari hebben Jacques Malschaert, Margreet Teunissen en Jan Hoogenberg zich gemeld voor een werkgroep over dit thema. In de werkgroep zitten verder Francien van Bohemen en Ap de Vries. Het bestuur vraagt om ook goed te kijken naar ervaringen in andere branches met commerciële toetreders zoals de omroepen, de schouwburgen en podia.