Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCollectiviteit bekrachtigd met vernieuwd en eigentijds convenant

Collectiviteit bekrachtigd met vernieuwd en eigentijds convenant

Maandag 4 juli 2022Afbeelding Collectiviteit bekrachtigd met vernieuwd en eigentijds convenant

Op 1 juli 2022 treedt het nieuwe convenant tussen de CPNB en haar partners KBb, GAU en VOB in werking. Het convenant beschrijft de afspraken over promotie van het Nederlandse boek door de CPNB namens het collectieve boekenvak. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de afspraken aan te laten sluiten bij de wensen van deze tijd. Er zijn twee grote wijzigingen in vergelijking met het oude convenant.

De eerste wijziging betreft de financiële bijdragen van de drie convenantpartners. Deze waren altijd  gelijk. In het nieuwe convenant wordt de bijdrage gekoppeld aan de participatie door de betreffende partner. Bibliotheken doen bijvoorbeeld niet mee aan de cadeaucampagne ‘Geef meer met een boek’ en dragen dan ook niet bij aan de financiering daarvan. Ook wordt de bijdrage in de vorm van aanschaf van CPNB-uitgaven door partners meegenomen. Bijvoorbeeld het Boekenweekgeschenk dat in groten getale door boekhandels wordt aangeschaft. Zo wordt recht gedaan aan de werkelijke bijdrage in relatie tot de participatie.

De tweede grote wijziging betreft de governance van de CPNB. In de governance is vastgelegd hoe de organisatie bestuurd moet worden. De CPNB heeft van oudsher een bestuur dat uit zes leden bestaat (twee van elke convenantpartner). De nieuwe governance houdt rekening met de (wettelijke) eisen van deze tijd. Dit betekent dat de CPNB een directeur-bestuurder krijgt die verantwoordelijk is voor beleid en organisatie, en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: drie afkomstig uit het boekenvak, waarbij iedere convenantpartner een lid zal voordragen, en drie onafhankelijke leden die specifieke expertise meebrengen waaronder bijvoorbeeld marketing en finance. De voorzitter is een van de drie onafhankelijke leden. Hans Willem Cortenraad is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. De samenstelling van de volledige RvT zal binnenkort bekend worden gemaakt.