Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCollectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Maandag 20 februari 2023

Via Ecclesia heeft de VOB een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar leden. De premie voor deze verzekeringen wordt door de VOB (voor alle leden) betaald.

Per 1 januari 2023 zijn de verzekerde bedragen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verhoogd. We hebben namelijk een extra polis bovenop de collectieve polis afgesloten waardoor het totaal verzekerde bedrag, € 7.500.000 als maximum per aanspraak en € 15.00.000  maximum per verzekeringsjaar wordt.

Ervaringen uit het verleden zijn niet de aanleiding voor deze verhoging. We kijken juist naar de toekomst; de huidige ontwikkelingen en de meerdere fusies, tussen bibliotheken onderling en bibliotheken met andere (culturele) organisaties, kunnen andere en grotere risico’s met zich meebrengen. Met deze aanpassing zijn we weer toekomstproof. Daarnaast maakten een aantal bibliotheken zich zorgen over een tekort aan dekking wanneer het verzekerde bedrag in enig jaar “op” zou zijn. Ook deze zorg hebben wij met deze verhoging ondervangen. De premie voor deze excedent dekking wordt ook door ons voor alle leden betaald.