Lees verder

“We streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente.” Dat is de boodschap van het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. ´We zijn ontzettend blij dat het kabinet met deze ambitie de belangrijke functie van bibliotheken in de samenleving erkent én onderstreept,´ aldus Klaas Gravesteijn, directeur VOB: ‘We gaan als bibliotheken graag het gesprek aan over wat er nodig is om deze ambitie gezamenlijk te realiseren.’

Het nieuwe kabinet wil aanvullend investeren in een rijke schooldag, waarin scholen, plaatselijke verenigingen en bibliotheken samenwerken om kansenongelijkheid te verkleinen. Middels een ‘masterplan’ wil het kabinet zorgen dat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken en het kabinet wil werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten.

De nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan de komende tijd aan de slag met een beleidsprogramma waarin concreet wordt gemaakt hoe de ambities uit het coalitieakkoord worden gerealiseerd. De VOB heeft politieke partijen tijdens de formatie opgeroepen om het advies van de Raad van Cultuur te omarmen en structureel €95,- miljoen te investeren in bibliotheken.