Lees verder
Het kernteam met vertegenwoordigers vanuit KB, SPN en VOB heeft Chris Wiersma bereid gevonden om als wegvoorbereider aan de slag te gaan voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CBL).

Chris gaat in deze nieuwe rol, met het voorkeursscenario B als uitgangspunt, onder andere het volgende verder uitwerken:

  • de governance;
  • financiering;
  • koppelvlakken;
  • aanvullende modules;
  • en de verbinding met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB nationale bibliotheek.

Team

Het kernteam heeft met meerdere kandidaten gesproken en gekozen voor Chris omdat hij de bibliotheekbranche uitstekend kent, een goed beeld heeft van wat er nu speelt en weet wat er moet gebeuren voordat we een intentieverklaring kunnen voorleggen aan de directies van openbare bibliotheken.
Het kernteam is er gedurende het selectieproces van de wegvoorbereider van overtuigd geraakt dat een bredere blik een positief effect heeft op het proces en het resultaat. Daarom is Dany Venema gevraagd om Chris in deze rol te ondersteunen. Dany is op dit moment werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als afdelingshoofd bij de directie ketenstrategie van de Justitiële Informatiedienst. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van ICT en samenwerking in een keten.

CLB

In 2017 zijn we gestart met een draagvlakpeiling voor een collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB). Negentig procent van de Bibliotheken heeft onder voorbehoud akkoord gegeven voor onderzoek hiernaar. In 2019 is gestart met de ketenbusinesscase die heeft geresulteerd in drie scenario’s voor het CLB. Het voorkeursscenario B gaat er vanuit dat het CLB gebaseerd is op modulaire integratie met de LDI en toepassingen van derde partijen. Dit scenario voorziet in een CLB dat beperkt is tot de basisfuncties en waarbij de door de bibliotheken gewenste aanvullende functionaliteit door andere partijen of vanuit de LDI kunnen worden geleverd.