Lees verder
Chris Wiersma (vice-voorzitter) neemt op de ledenvergadering van 16 juni 2016 afscheid van het VOB bestuur.

Het bestuur heeft veel waardering voor zijn grote inzet en betrokkenheid en het vele werk dat hij voor de branche heeft verzet.

Chris Wiersma (directeur de Nieuwe Bibliotheek Almere) is vanaf 2010 als bestuurslid betrokken geweest bij de VOB nieuwe stijl na de ontvlechting van SIOB en BNL en de fusie met de WOB.

Vanaf 2015 bekleedde hij tevens de functie van vice-voorzitter. Hij was betrokken bij de aanstelling van voorzitter Marleen Barth en van Cor Wijn als interim-directeur. Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de strategische brancheagenda De Bibliotheek levert waarde.

Met de komst van een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter vindt Chris dat het tijd is om het stokje over te dragen.