Lees verder
Charles Noordam (directeur Bibliotheek Den Haag) heeft om persoonlijke redenen besloten zijn lidmaatschap van het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) te beëindigen.

Binnen het bestuur vervulde hij de rol van penningmeester. Het bestuur respecteert zijn besluit en is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het bestuurlijke werk dat hij ruim vijf jaar deed.
In april bespreekt het bestuur een profiel en wervingstraject dat gaat leiden tot de invulling van deze vacature in het bestuur.