Lees verder
De algemene ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met het nieuwe certificeringskader 2014 - 2017 en de voorgestelde aanpak.

Het voorgestelde certificeringskader ‘Zichtbare waarde’ 2014 – 2017 en de nieuwe aanpak is door de leden van de VOB positief beoordeeld.

Kader

De strikte normering is vervangen door een kwaliteitskader, maar niet geheel losgelaten om aan te blijven sluiten bij de voorgaande certificeringsrondes. Het kader en de aanpak zijn minder gericht op documenten en procedures en op het terugkijken en voldoen aan een norm en meer gericht op planmatige kwaliteitsverbetering in de toekomst en op toekomstbestendigheid.
De sfeer van ‘meten’ is veranderd in een sfeer van meer ‘ondersteuning en coaching’ op basis van door de bibliotheek zelf geformuleerde ambities die aansluiten bij wat de bibliotheek zelf als knelpunten ervaart.
Toetsing en gesprek vinden niet meer plaats door één, maar door twee personen, waaronder een ‘peer’; er is sprake van een beperkt auditteam.

Het voorgestelde certificeringskader en aanpak passen op deze manier bij het huidige kwaliteitsdenken en bij een professionele branche in beweging die ondernemend, toekomstgericht en maatschappelijk relevant wil zijn.

VNG

Het VOB bestuur biedt het nieuwe certificeringskader 2014-2017 ‘Zichtbare waarde’ nu ter instemming aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan. 

Stichting certificering

In de alv heeft Gerard van Dijk Frank Schrijvershof voorgesteld als zijn opvolger als directeur bij Stichting Certificering (SCOB).