Lees verder
Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom heel belangrijk.

Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt: vanaf 2020 worden de taalhuizen in Nederland -ook wel digitaalhuizen of taalpunten genoemd- stapsgewijs gecertificeerd. De eerste ervaringen hiermee zijn al opgedaan in een pilot. Hiervoor is een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid.

Kwaliteitskader

Met het nieuwe kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat en wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit te ontwikkelen. De samenwerkingspartners die het taalhuis samen vormen  zoals gemeenten, vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, ROC’s, welzijnsorganisaties, kunnen zo hun toekomstplannen afstemmen.

Achtergrond

In Nederland zijn er ruim 200 taalhuizen. Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden kunnen hier informatie krijgen over het beschikbare aanbod, maar er zijn ook veel taalhuizen die zelf aanbod verzorgen. De komende jaren investeert de regering extra in de aanpak van laaggeletterdheid onder andere door middel van het traject Tel mee met Taal, met als doel het verbeteren van de vaardigheden van de mensen die nu kansen missen om mee te doen in onze samenleving.

Kwaliteit van Taalhuizen

In de laatste jaren hebben taalhuizen al veel aandacht besteed aan de kwaliteit van hun dienstverlening en aan hun doorontwikkeling. Een pilot in 2018-2019 onder een uiteenlopende groep taalhuizen heeft belangrijke inzichten opgeleverd om tot een verdere, systematische aanpak daarvan te komen. Taalhuizen kunnen flink variëren in organisatiewerkwijze en welke doelgroep in hun naaste omgeving zit. In de pilot is hier bij het opstellen van het nieuwe certificeringskader met name rekening mee gehouden. Bij het uitdenken van het nieuwe kwaliteitskader zijn onder andere de Stichting Lezen & Schrijven, de gemeenten, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Koninklijke Bibliotheek (KB) en Sociaal Werk Nederland betrokken. Ook de taalhuizen zelf hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming. De certificering wordt uitgevoerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Het nieuwe kwaliteitskader voor taalhuizen maakt deel uit van de landelijke afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid waarbij het rijk, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties nauw samenwerken. Zie hiervoor de brief en de bestuurlijke afspraken -zie met name 4D- tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Met het afronden van de pilot certificering Taalhuizen is in samenwerking met Taalhuizen, gemeenten en landelijke partners een nieuw kwaliteitskader ontwikkeld. In dit kader is de balans gevonden tussen gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en de variëteit van Taalhuizen die er in heel Nederland is. Ik kijk er naar uit om te beginnen om samen met de Taalhuizen de certificering vanaf 2020 verder op te pakken“. Willem Camphuis, directeur CBCT.

Meer informatie

Wil je meer informatie zoals het rapport en de samenvatting dan kun je terecht op de website van CBCT.