Lees verder
De transformatie van de openbare bibliotheek is zichtbaar aan het worden in de bibliotheekcijfers van 2014. Bezoekers komen steeds meer voor activiteiten naar de openbare bibliotheek.

In openbare bibliotheken zijn 72.000 activiteiten geteld. Kennis en informatie worden steeds meer overgedragen en beschikbaar gemaakt in de vorm van activiteiten. En mensen weten de weg naar de bibliotheek te vinden.

De bibliotheek is een neutrale plek in het publieke domein, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren zonder commerciële verplichting. Deze transformatie is al enige jaren gaande en zijn voor het eerst het meegeteld in de jaarlijkse branchecijfers.

Activiteiten

De activiteiten zijn uitgesplitst naar de wettelijke functies van de openbare bibliotheek die voortvloeien uit de brede maatschappelijke taak van de bibliotheek. De kerntaak is burgers helpen zich te ontwikkelen, zodat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Dat draagt bij aan het oplossen van problemen, zoals laaggeletterdheid, digibetisme, werkeloosheid en eenzaamheid.

Van de 72.000 activiteiten is de helft gericht op educatie. Bijna 24% van de activiteiten heeft betrekking op lezen en literatuur, 16% is in het licht van kennis en informatie en 10% van de activiteiten zijn op het terrein van kunst en cultuur.

De activiteiten lopen uiteen van inloopspreekuren, lezingen, samenwerking met het onderwijs, cursussen, (digitale) trainingen, tentoonstellingen, debatten, die de bibliotheken zelfstandig of in samenwerking met partners of (lokale) maatschappelijke organisaties aanbieden.

Bezoeken

Al deze activiteiten worden weerspiegeld in een groeiend aantal bezoeken. De statistiekcijfers over 2014 laten zien dat het aantal bezoeken dat aan de bibliotheken werd gebracht, steeg van 60 miljoen in 2013 naar 63 miljoen in 2014.

Personeel

De daling van het aantal werknemers in de bibliotheken die tussen 2010 en 2013 zichtbaar werd, heeft zich in 2014 niet doorgezet. De personele lasten daalden met ruim 6%.

Jeugd

Het ledental van de bibliotheken bij de jeugd groeide verder naar 2,3 miljoen leden van onder de 18 jaar.

De landelijke bibliotheek-statistiekcijfers over 2014 zijn te vinden bij het CBS Statline. Bekijk het bericht van CBS ‘Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie’.