Lees verder
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft de cijfers 'Openbare bibliotheken' 2013 op Statline gepubliceerd.

In 2013 komt het aantal jeugdleden op 2.238.000 uit, nog steeds een lichte stijging. Hiermee blijft de lijn dat 66% van alle Nederlanders onder de 18 jaar lid is van de openbare bibliotheek, constant.

Dienstverlening

Niet zichtbaar in de CBS-cijfers zijn de gegevens over de digitale dienstverlening. Met name de uitlening van e-books zijn de afgelopen tijd spectaculair gestegen, mede dankzij de app ‘Vakantiebieb’. Bibliotheken zijn bezig met een stevige omslag, waarbij het aanbod van digitale producten en diensten aan terrein wint.

Veranderende functies

De functie van de bibliotheek verandert. De bibliotheek is een steeds belangrijkere samenwerkingspartner voor het onderwijs, waarbij media-educatie en leesbevordering belangrijke speerpunten zijn. Ook in het sociale domein, waar zelfredzaamheid en participatie van burgers centraal staan, speelt de bibliotheek een belangrijke ondersteunende rol.
Steeds meer studerenden en zzp-ers weten de bibliotheek te vinden als bron van digitale en fysieke informatie, als neutrale fysieke ontmoetingsplaats en een plek van debat.

Terugkoppeling naar branche

De VOB ontvangt jaarlijks van elke bibliotheek de BIS-cijfers, de zogenaamde rechte tellingen. Het CBS valideert deze cijfers en verwerkt ze tot een geaggregeerd landelijk overzicht. Dit zijn de statistiekcijfers van de branche, waar bibliotheken, overheden en samenwerkingspartners veel gebruik van maken.

Nu deze cijfers gepubliceerd zijn, gaat de VOB de relevante kengetallen berekenen. Voor de thema’s organisaties en vestigingen, leden en gebruikers, collecties en gebruik, financiën en personeel en vrijwilligers worden de BIS-cijfers nader geduid. Om zo ontwikkelingen en trends in de openbare bibliotheekbranche zichtbaar te maken. De verwachting is dat dit in de loop van januari 2015 beschikbaar komt.