Lees verder
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft de cijfers 'Openbare bibliotheken' 2012 op Statline gepubliceerd.

In 2012 komt het aantal jeugdleden op 2.230.000 uit. Hiermee blijft de lijn dat 66% van alle Nederlanders onder de 18 jaar lid is van de openbare bibliotheek, constant.

Bij het aantal uitleningen valt de stijging van uitleen van dvd’s op. De uitleen van andere materialen daalt. Goed cijfermateriaal over de digitale dienstverlening ontbreekt. Hierdoor is het moeilijk om te laten zien dat er een omslag plaatsvindt, waarbij de veranderende functie van de bibliotheek zichtbaar wordt en het gebruik van digitale producten aan terrein wint.
De bibliotheek is een steeds belangrijkere samenwerkingspartner voor het onderwijs, waarbij media-educatie en leesbevordering belangrijke speerpunten zijn.
Steeds meer studerenden en zzp-ers weten de bibliotheek te vinden als bron van digitale en fysieke informatie, als neutrale fysieke ontmoetingsplaats en een plek van debat.

De VOB levert met de openbare bibliotheken de cijfers aan. CBS verwerkt en publiceert de officiële statistiek ‘Openbare Bibliotheken’ op Statline.