Lees verder
Op 30 juni heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot algemeen verbindendverklaring (AVV) van de cao Stichting Bibliotheekwerk.

De AVV geldt tot en met 31 december 2018.

Dit besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 2 juli 2015.