Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCao OB tussentijds gewijzigd

Cao OB tussentijds gewijzigd

Donderdag 28 juli 2022

De cao Openbare Bibliotheken heeft een tussentijdse aanpassing gekregen. De wijzigingen zijn tekstueel alsook inhoudelijk naar aanleiding van de verhoging van het wettelijk minimumloon en de wetswijziging met betrekking tot betaald ouderschapsverlof.

Cao-partijen hebben hier op 5 juli 2022 overeenstemming over bereikt. Op 27 juli 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisgeving van ontvangst (kvo) gestuurd aan cao-partijen.

Op hoofdlijnen zijn er aanpassingen op de volgende punten:

  • Artikel 15 cao OB 2020-2022 (loonontwikkeling) is niet van toepassing op scholieren en studenten met een bijbaan. En ook zijn de definities van scholieren en studenten met een bijbaan en vakantiekrachten aangepast.
  • Het wettelijk minimum (jeugd)loon (WML) wordt per 1 januari en 1 juli van ieder kalenderjaar aangepast. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe salaristabel per 1 januari 2022 en een aangepaste salaristabel per 1 juli 2022 opgenomen in de cao.
  • De cao is aangepast naar aanleiding van het wettelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022.
  • Daarnaast is nog een aantal (puur) tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Bekijk een compleet overzicht van de wijzigingen.

Bekijk de aangepaste cao.