Lees verder
Op woensdag 8 juli is de alv van de VOB akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao OB/KE. Hiermee is de gezamenlijke cao OB/KE voor de bibliotheekbranche ingegaan op 1 juli 2020.

In de nieuwe cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie is een salarisverhoging van 3% afgesproken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Bekijk de nieuwe salaristabel per 1-1-2020 .

Scholieren en studenten

In het akkoord is verder afgesproken dat per 1 juli de jeugdschalen uit de cao OB, zoals die tot 1 juli golden, komen te vervallen. Daarbij wordt in de cao OB/KE bepaald dat studenten en scholieren die een bijbaan hebben in de bibliotheek, niet meer onder de cao OB/KE vallen. Het begrip bijbaan moet nog worden omschreven; cao-partijen denken daarbij aan opruimkrachten en bediening in de horeca.
Studenten en scholieren, zowel zij die werden betaald in de jeugdschalen als in de ‘gewone’ schalen, hebben recht op de salarisverhoging van 3% per 1 januari 2020.

Studenten die werkzaam zijn in een functie die op grond van het profiel juist zijn aangesteld vanwege hun kennis en kunde die ze meebrengen vanuit hun opleiding, blijven gewoon ingeschaald in hun huidige schaal en hebben ook recht op de salarisverhoging.
Ook andere jonge werknemers, die geen scholier of student zijn, en die een functie vervullen anders dan een bijbaan, worden vanaf 1 juli ingeschaald in de ‘gewone’ salarisregeling.

Studenten en scholieren voor 1-7-2020 in dienst

Vanaf 1 juli 2020 adviseren we het salaris van studenten en scholieren te bevriezen op het niveau dat op die datum van toepassing is. Bekijk de salaristabel jeugdschalen cao OB van 1-1-2020 tot 1-7-2020. Omdat de cao-teksten nog gemaakt worden, kan het zijn dat hiervoor in de cao nog een overgangsregeling komt. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over in de arbeidsovereenkomst in het vooruitzicht gestelde periodieke verhogingen.
Ons advies is om deze groep werknemers wel op de hoogte te brengen van deze verandering.

Nieuwe studenten en scholieren na 1-7-2020 in dienst

Nieuwe werknemers die als scholier of student in dienst treden bij de bibliotheek in een bijbaan worden vanaf 1 juli betaald conform het wettelijk minimum (jeugd-)loon (WML). Ga hiervoor naar rijksoverheid.nl/minimumloon.

De bureaus van de VOB en Cultuurconnectie schrijven de komende weken aan nieuwe cao-teksten die daarna door cao-partijen nog vastgesteld moeten worden.