Lees verder
De cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019, is in september 2015 algemeen verbindend verklaard (avv).

‘Algemeen verbindend verklaring’ betekent dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat de cao Openbare Bibliotheken geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Avv

Daarbij gaat het om de georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. Zie de officiële bekendmaking in Staatscourant.