Lees verder
De leden van de VOB hebben ingestemd met het principeakkoord cao Openbare Bibliotheken 2014. Op vrijdag 13 december 2013 hebben zowel de werkgeversdelegatie als de vakbonden het akkoord ondertekend.

In het akkoord is voorzien in een salarisverhoging van 1,25% en een looptijd van de cao van één jaar.

2014

Het aantal zondagen dat vrijwillig gewerkt kan worden, is uitgebreid. De cao is niet aangepast als het gaat over werken op zaterdag. Ga naar werkgeverszaken en log in voor het principeakkoord en de salaristabel 2014.
Bekijk op de VOB/ALV de bijbehorende documenten.