Lees verder
De cao Openbare Bibliotheken, met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, is met ingang van 10 juli 2014 algemeen verbindend verklaard.

Avv

‘Algemeen verbindend verklaring’ betekent dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat de cao Openbare Bibliotheken geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector.
Daarbij gaat het om de georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. Zie voor de officiële bekendmaking de Staatscourant.