Lees verder
Glansrijk is het nieuwe thema van onze gezamenlijke positioneringscampagne 'de Bibliotheek maakt je rijker' uit Route 2020.

Soms komt een briljant idee dat je niet kunt laten schieten aan de late kant.

Eindexamenkandidaten in de bibliotheek

Bereid je eindexamen voor in de Bibliotheek om GLANSRIJK te slagen! Met de campagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’ richten we ons nu op de faciliteiten die onze bibliotheken hebben om scholieren en studenten te laten studeren. Op 10 mei starten de eindexamens voor middelbare scholen.

Doe mee #Glansrijk

Op maandag 1 mei begint onze online campagne #Glansrijk. Doe mee op Facebook en Instagram om onze bibliotheken te positioneren als De studieplek. We gaan door t/m 24 mei.

Kijk op de Bibliotheek maakt je rijker | Glansrijk voor meer informatie en banners Facebook/Instagram/website.

De Bibliotheek maakt je rijker

Het is de bedoeling om dit moment jaarlijks terug te laten komen. Na de zomer gaan we verder aan de slag met de thema’s: 

  • Fantasierijk (belang van voorlezen in combinatie met de start van het schooljaar);
  • en Initiatiefrijk (aanbod voor persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen zoals cursussen maar ook bijvoorbeeld Taalhuis of Walk&talk).

Deze thema’s worden nog verder uitgewerkt.

Namens het campagneteam en het marketingteam wensen we jullie een glansrijke campagne toe.