Lees verder

Het leenrecht dat openbare bibliotheken hebben om fysieke boeken tegen een vergoeding uit te lenen, geldt niet voor e-books. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laat dit weten aan de Tweede Kamer in de <media 1789 – – "TEXT, 2013 brief ocw aanbieding-rapport-online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken, 2013_brief_ocw_aanbieding-rapport-online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken.pdf, 60 KB">begeleidende brief</media> bij het rapport ‘Online uitlenen van e-books door bibliotheken.’

Het rapport is door staatssecretaris Zijlstra op 7 december 2011 in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd. Het bevestigt dat het leenrecht niet van toepassing is op het uitlenen van e-books.

Uitkomsten
Het uitlenen van digitale werken blijkt niet onder de regeling van het leenrecht in de Auteursrecht te vallen. Deze wet heeft alleen betrekking op fysieke exemplaren, net als een Europese richtlijn. Daarnaast stelt minister Bussemaker dat bibliotheken contracten moeten gaan afsluiten met de (contact) eigenaren van e-books.

Het <media 1790 – – "TEXT, 2013 rapport ocw online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken, 2013_rapport_ocw_online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken.pdf, 0.9 MB">rapport ‘Online uitlenen van e-books door bibliotheken.</media>’ Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten’ is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht (IvIR).