Lees verder
Op 3 december 2015 stuurde minister Jet Bussemaker een brief naar de Tweede en Eerste Kamer over de stand van zaken in het openbaar bibliotheekstelsel.

Speciale aandacht wordt gegeven aan de Nationale Bibliotheekpas en de spreiding van bibliotheekvoorzieningen, alsmede de vijf functies van de openbare bibliotheek. Bekijk de Kamerbrief ‘Stand van zaken, moties en toezeggingen bibliotheekwet Wsob‘.