Lees verder
Op 4 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het actieprogramma 'Tel mee met Taal'. De VOB heeft haar leden gevraagd wat zij belangrijk vinden aan dit actieprogramma en wat ze de Tweede Kamerleden willen meegeven voor het debat.

Een viertal leden en een externe partij heeft gereageerd op deze oproep. Daaruit is de brief gemaakt die op 21 mei 2015 naar de Kamercommissies OCW, VWS en SZW van de Tweede Kamer gestuurd is als inbreng voor het debat van 4 juni.

Actieprogramma

‘Tel mee met Taal’ verbindt het aanpakken van laaggeletterdheid met het voorkomen van taalachterstanden. Het vanuit de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek gevoerde programma Kunst van Lezen maakt onderdeel uit van Tel mee met Taal. Voor de komende jaren 2016-2018 wordt per jaar 18 miljoen Euro uitgetrokken voor dit programma.