Lees verder
Ruim 150 deelnemers bezochten woensdag 8 oktober het Congres Collectie Nederland in Context in Utrecht. SIOB organiseerde dit congres in samenwerking met de VOB.

Verschillende sprekers gingen in op de laatste ontwikkelingen rondom de drie thema’s collectiebeleid, contextualisering en co-creatie.

Programma

Het plenaire ochtendprogramma werd geleid door Frank Huysmans. Met drie lezingen van:

 1. Jan Bierhoff (Medialynx) over de groeiende kloof tussen de informatiepraktijk en de wijze waarop de sector opereert, de behoefte aan entrepreneurs, de unique selling points van de bibliotheekwereld, het inrichten van een experimenteeromgeving en cocreatie in de praktijk;
 2. Norma Verheijen (SIOB) schetst de aanwezigen welke stappen er in de afgelopen jaren zijn gezet in het programma Collectie Nederland in Context;
 3. Aad van Tongeren (ministerie van OCW) stond aan de basis van de nieuwe bibliotheekwet (Wsob) en praatte de deelnemers bij over de hoofdlijnen van de nieuwe wet en de betekenis van de nieuwe wet voor het collectiebeleid.

In acht verschillende deelsessies konden de deelnemers aan het congres kennis nemen van onderzoeken en best practices die er al zijn op het vlak van collectiebeleid, contextualisering en cocreatie:

 • Collectiebeleid voor openbare bibliotheken; efficiency en samenhang door samenwerking – Frans van Spaandonk Advies.
 • Boekenvoorraden optimaliseren en beheersen in bibliotheeksystemen met een centraal depot – Gerlach van der Heide en Ronald Spanier.
 • Naar een gezamenlijk collectieplan – Rianne Brouwers, Willemijn Jongens en Jan Bos.
 • De NBC+ over 5 jaar – Maurits van der Graaf en Johan Stapel.
 • Collectie Jeugd in context; 1 jaar opbrengst – Marleen Wijnen en Ingrid Bon.
 • Onderzoek naar e-content voor bibliotheken – Bill van Mil en Coen van Hoogdalem.
 • Project verkenning cocreatie, voorbeelden uit de praktijk – Maurits van der Graaf en Carla Bellaard.
 • Wikipedian-in-Residence-project KB en NA en mogelijkheden Wikipedia – Olaf Janssen en Tim de Haan.

In het verslag kunt u meer lezen over het congres. Op siob.nl vindt u verder de presentaties en een aantal publiekssamenvattingen van de sprekers.

Het Congres Collectie Nederland in Context is georganiseerd vanuit programma ‘Nationale Bibliotheekcatalogus +; content en contextualisering’ (NBC+ )’  binnen het programma van branchestrategie 2012-2016 ‘De Bibliotheek levert waarde’.