Lees verder
Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2015' uitgebracht.

In het brancherapport kunt u terug vinden dat het verzuimpercentage is iets gestegen ten opzichte van 2014, bruto van 4,4 naar 4,7% en netto van 3,6 naar 4,0%. Ook de meldingsfrequentie laat een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2014: van 0,82% naar 0,89%.

Het percentage van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, is nog niet bekend. Zodra we deze gegevens hebben, publiceren wij het op de website.