Lees verder
Het verzuimcijfer (4,3%) is niet veranderd ten opzichte van 2018. Verder is de meldingsfrequentie iets gedaald.

De gemiddelde verzuimduur is gestegen en ook de instroom in de WIA is iets toegenomen.

Verzuim

De brancherapportage Verzuim 2019 van ArboNed wijkt op enkele punten af van vorige edities, zo is in de inleiding te lezen. We maken een kanttekening bij de representativiteit voor onze branche. Enige jaren geleden was nog ruim de helft van de medewerkers in dienst bij een organisatie die bij ArboNed was aangesloten. Nu is dit nog geen 40% meer en is nog een kwart van de werkgevers aangesloten bij ArboNed.