Lees verder
Op 12 november verzamelden negen leden van de VOB en 8 leden van de PO-Raad in Utrecht om een gesprek te voeren.

Het was een ontspannen en informatieve bijeenkomst waar ieder waardevolle informatie uit meenam. We komen binnenkort met een uitgebreider verslag met de opbrengst van de bijeenkomst.

Gespreksonderwerpen

  • Verkennen of er vanuit de strategische samenwerking tussen lokale schoolbesturen en bibliotheken én het adviesrapport ‘Lees!’ aspecten opgehaald kunnen worden die andere schoolbesturen en bibliotheken helpen de samenwerking op te zoeken of te intensiveren.
  • Ophalen en verspreiden van goede voorbeelden van samenwerking tussen scholen en bibliotheken.
  • Verkennen wat de landelijke koepels kunnen halen uit die goede voorbeelden om bij te dragen aan meer samenwerking op lokaal en landelijk niveau.