Lees verder
De recent gepubliceerde cijfers en statistieken van het CBS in samenwerking met de KB geven geen correct beeld van de bijdragen en inspanningen van de provincies stelt Tineke van Ham (voorzitter) van Stichting Samenwerkende Provinciale ondersteuninstellingen Nederland (SPN).

Zo bedraagt de werkelijke bijdrage van de provincies aan het bibliotheekstelsel over 2015 ruim 35,5 miljoen euro. De 10 miljoen uit de cijfers van CBS is wat er rechtstreeks bij de lokale bibliotheken aan provinciale steun is ontvangen.

Bijdragen provincies

De SPN concludeert dat de bijdrage van de provincies aan de POI’s licht gestegen is. Van 35,3 miljoen euro in 2014, naar ruim 35,5 miljoen in 2015. Sinds 2005 wordt de bijdrages van de provincies aan de POI’s niet meer meegenomen in de CBS-gegevens. Toch leveren deze bijdrages een belangrijke indirecte ondersteuning voor bibliotheken op. "Wij dringen sterk aan op het terugdraaien van de beslissing van 2005. De POI’s hebben jaarlijks zelf geïnventariseerd wat zij van de provincies hebben ontvangen. Deze gegevens leveren wij graag aan, zodat de cijfers ook weer historisch vergelijkbaar worden. Op die manier doen we ook recht aan de werkelijke bijdrage van de provincies aan het bibliotheekstelsel.", aldus Van Ham. Bekijk hier het jaarverslag 2015 van Probiblio met een overzicht van alle provinciale subsidies (pagina 5).

Wsob

Vanaf 2017 worden ook de POI’s bevraagd in het kader van de wettelijke gegevenslevering. In de bibliotheekstatistiek van het CBS over 2016 zou de provinciale laag goed zichtbaar moeten zijn.