Lees verder

In 2022 dragen deelnemers aan de regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) 0,2% bij aan de financiering van de regeling. Dit is 0,2% minder dan dit jaar. In de bibliotheeksector zijn alle cao-gebonden werknemers PAWWdeelnemers aan de regeling op basis van de verzamelcao PAWW.

Deze neerwaartse aanpassing die vooral in het belang is van de deelnemers. De bijdragen van de deelnemers worden beheerd door het fonds Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW).

PAWW

De gezonde financiële positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen belangrijke rollen bij de vaststelling van de bijdrage. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de deelnemersbijdrage voor het jaar 2022. Hoe lager het aantal verwachte uitkeringen en risico’s en hoe hoger het vermogen, hoe lager de benodigde bijdrage van de deelnemers. De huidige ontwikkelingen leiden tot de lagere deelnemersbijdrage in 2022. 

Advies communicatie en verwerking

Bedoeling is dat werkgevers hun werknemers over de aangepaste premie informeren.
De salarissoftwarebedrijven verwerken de premie in hun systemen. Als deze goed zijn ingericht, kunnen zij de aangifte over januari 2022 baseren op het nieuwe bijdragepercentage van 0,2%.