Lees verder

De Tweede Kamer debatteert op 14 juni met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het Masterplan Basisvaardigheden. Op 15 juni debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Uslu van Media en Cultuur over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022.

In aanloop naar beide debatten heeft de VOB in een brief aan de Tweede Kamer het belang van samenwerking tussen onderwijs en bibliotheken onderstreept en gevraagd om een concreet perspectief over de structurele financiering van bibliotheekvoorzieningen per 2023.

Maak ambities concreet

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “Minister Wiersma en staatssecretaris Uslu benadrukken het belang van de maatschappelijke-educatieve bibliotheek. Terecht uiten beiden hun zorgen over de vele bibliotheekvestigingen die de afgelopen tien jaar zijn gesloten. De staatsecretaris komt echter pas in september met de invulling van de extra investeringen in cultuur vanaf 2023. Dit terwijl gemeenten nu bezig zijn met het concretiseren van de ambities en budgetten voor de komende vier jaar.”

De VOB vraagt de staatssecretaris daarom duidelijkheid te bieden aan nieuwe wethouders en bibliotheekorganisaties over structurele financiering vanaf 2023 voor bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast roept de VOB het kabinet op tot integraal bibliotheekbeleid en daarmee een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaves. De intensievere samenwerking tussen onderwijs en cultuur is hiervoor een belangrijke stap.
Lees hier de volledige de brief die is verstuurd aan de leden van de Tweede Kamercommissie OCW.