Lees verder
"De openbare bibliotheken zijn in een dynamische fase van transitie, van traditionele boekenuitleencentra naar multifunctionele ontmoetingsplekken".

De Raad voor Cultuur (RvC) benoemt dat er veel bibliotheekorganisaties zijn die op een creatieve en zinnige manier invulling geven aan de vijf functies in de Bibliotheekwet (Wsob) in het advies ‘De daad bij het woord’.

Publieke huiskamers

Bibliotheken worden steeds meer een aangename plek om te verblijven, ‘publieke huiskamers’ waar je je huiswerk maakt, een kop koffie drinkt, de krant leest, naar een lezing luistert of informatie verzamelt op de computer. Ook vervullen veel bibliotheken een belangrijke rol in het NT2-onderwijs, bij hulp voor laagtaalvaardigen bij het invullen van een belastingbiljet, in het lokale cursusaanbod. Er zijn bibliotheken die zich op educatie en innovatie richten, met makers spaces voor lasercutters en 3D-printers. Andere hebben zaaltjes ingericht en programmeren talkshows en literaire avonden, of zijn allianties aangegaan met theaters in de buurt. Door deze vernieuwing is de drempel van de bibliotheken onmiskenbaar verlaagd. Het is in het bijzonder verheugend te zien dat zij meer en meer jongeren met een cultureel diverse achtergrond trekken.

Afnemende fijnmazigheid van bibliotheeknetwerk

De Raad roept gemeenten en provincies op om te zorgen voor een hoogwaardige bibliotheekvoorziening met een palet aan functies op het gebied van onder meer ‘lezen en literatuur’, ‘ontwikkeling en educatie’ en ‘ontmoeting en debat’. Bibliotheken hebben moeite zich te handhaven, vooral in dunbevolkte gebieden. In veel gemeenten is ook de ‘aanrijtijd’ toegenomen.

Vanzelfsprekende voorziening

“We zijn van mening dat bibliotheken een sleutelpositie innemen in de samenleving. Een goed functionerende bibliotheek dient net zo vanzelfsprekend te zijn als een goed functionerende ambulancedienst. In onze verkenning over stedelijke cultuurregio’s rekenen we de bibliotheek tot de ‘humuslaag van het ecosysteem’, een basisvoorziening die dicht bij de inwoners van alle regio’s is gevestigd.”

Lees hier het advies ‘De daad bij het woord‘ en het artikel ‘Boekenvak toont veerkracht na crisisjaren‘ van de RvC.