Lees verder
Vrijwel alle openbare bibliotheken hebben een cursus- en trainingsaanbod basisvaardigheden voor volwassenen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen' van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Aan het onderzoek werkten 129 bibliotheekorganisaties mee.

Vaardigheden

Er wordt meer gebruikgemaakt van landelijk ingekochte educatieve materialen en er wordt aandacht besteed aan meting van resultaten. Het aanbod betreft vooral digitale vaardigheden, taalvaardigheid en lezen en schrijven, laaggeletterden en digibeten. 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besteedde aandacht aan het onderzoek.