Lees verder
Certificering levert bibliotheken veel bruikbare en leerzame informatie op, is de conclusie van het rapport 'Evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014-2017'.

De 44 bibliotheken die een audit hadden in 2016 deden mee aan de enquête, uitgevoerd door IVAdata. Ook zijn de uitkomsten van de enquete over 2015 in het rapport meegenomen.

Auditproces openbare bibliotheken

De respondenten waren over het algemeen zeer tevreden over de uitvoering van de audit, het auditteam en de aandacht voor de maatschappelijke positionering in het auditproces.

SCOB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor tussentijdse bijstellingen en om vooruit te kijken. De werkgroep Certificering 2018 betrekt namelijk de onderzoeksresultaten bij de ontwikkeling van het nieuwe certificeringskader. Een verbeterpunt uit het rapport was bijvoorbeeld: een duidelijke relatie leggen tussen het voortdurend waarborgen van de kwaliteit van bibliotheken en het certificeringsproces.

Nieuw certificeringskader

Vanaf 2018 komt er met het nieuwe certificeringskader een flexibel en modulair systeem van kwaliteitstoetsing, zodat beter zichtbaar wordt hoe het auditproces bijdraagt aan de kwaliteit, positionering en verdere ontwikkeling van de bibliotheken.

De zelfevaluatie, ook genoemd als verbeterpunt in het rapport, krijgt vanaf 2018 meer samenhang, wordt eenvoudiger van opzet en kan online uitgevoerd worden. Er komt daarin ook meer aandacht voor de eigenheid van bibliotheken. De bibliotheken zijn, vanwege de hoeveelheid werk aan een audit, terughoudend over de mogelijkheid de frequentie van audits te verhogen. De werkgroep Certificering beraadt zich nog over de frequentie en betrekt daarbij ook de omvang van de audits en de nieuwe opzet van de zelfevaluatie.

Specifiek komt de rol van de peer aan de orde in het rapport. De ondervraagde bibliotheken zijn over het algemeen tevreden over de inzet van de peer, die sinds 2015 in het auditteam zit. Een genoemd bezwaar dat uit de inzet van de peer voortvloeit is de hogere prijs voor een audit. De werkgroep zal de inzet van de peer voor het nieuwe kader opnieuw bekijken en bespreken met de achterban.

Omslag naar digitaal proces

De communicatie en administratie van het auditproces zal met het nieuwe kader voortaan digitaal verlopen vanuit één applicatie. Zo komt SCOB tegemoet aan de wens van de respondenten om de verschillende stappen in het certificeringsproces overzichtelijk te houden en inzicht te krijgen in de voortgang en de planning. Uiteraard blijven de auditoren fysiek de locaties bezoeken tijdens de auditdag.

Bekijk het rapport ‘Evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014-2017’