Lees verder

Openbare bibliotheken hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Warme Kamers’ van het Leger Des Heils. Middels de campagne vragen we aandacht voor mensen die de komende winter in de knel komen door een hoge energierekening en behoefte hebben aan een warme plek in de buurt. Gezamenlijk roepen we maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken zich aan te sluiten bij deze beweging. Veel bibliotheken zijn hier al langer actief mee aan de slag in hun eigen gemeente.

Warme Kamers

Het Leger Des Heils heeft een overzicht gemaakt van alle plekken waar mensen binnen kunnen lopen voor ontmoeting op een warme plek. Hiermee ontstaat er ‘een deken van warme kamers’ over Nederland. Op de website www.warmekamers.nl komen alle locaties te staan.

Bibliotheken zijn een vanzelfsprekende plek voor ontmoeting, inspiratie en activiteiten voor jong en oud. Over het hele land zijn er daarnaast bijna 17.000 werk- en studieplekken in de bibliotheek. De VOB roept het ministerie van Sociale Zaken en gemeenten op om lokaal te kijken wat er nodig is om warme plekken in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.