Lees verder
Voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de aangekondigde copyright reform van de Europese Commissie het juiste moment om in Brussel te pleiten voor een wettelijk vastgelegd leenrecht voor e-boeken.

Twee aanwezige Europarlementariërs ondersteunden het pleidooi van bibliotheken tijdens een sessie op 18 november.

‘Bibliotheken in Brussel: geef ons leenrecht voor e-boeken’

Bekijk het artikel ‘Bibliotheken in Brussel: geef ons leenrecht voor e-boeken’ geschreven door Maarten Dessing. Dit artikel is ook gepubliceerd in het Boekblad en Bibliotheekblad.

De VOB heeft de position paper ‘Het uitlenen van e-boeken door de openbare bibliotheek’ geschreven om het standpunt met betrekking tot het uitlenen van e-books nader toe te lichten.

English version

On november the 18th the Netherlands Association of Public Libraries (VOB) met with some members of European Parlement. Target was to bring forward the needs of public libraries for the planned copyright reform. You find a journalistic impression of the meeting, with the title ‘Public Libraries in Brussels: grant us Public Lending Right for e-books‘. This article was also published in the Netherlands Boekblad en Bibliotheekblad.

The VOB also wrote a position paper ‘Lending of e-books by public libraries’.

Ga naar het dossier Belangenbehartiging | Europese Unie voor meer informatie.