Lees verder
Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid ingegaan. Voor gemeentelijke bibliotheken kan deze wet consequenties hebben. Deze wet heeft geen gevolgen voor de meeste bibliotheken.

De Wet Markt en Overheid beoogt eerlijke concurrentie tussen private ondernemers en overheden of overheidsorganisaties te reguleren.

Economische activiteiten

Bibliotheken en PSO’s ontplooien steeds vaker economische activiteiten waarbij tegen betaling goederen of diensten worden aangeboden die passen bij de het beoogde dienstverleningspakket, maar die niet specifiek vallen onder de publieke taak van de organisatie.

Meer informatie op het dossier Bedrijfsvoering/Wet Markt en Overheid.