Lees verder
Van verschillende kanten ontvangen wij opnieuw verontrustende signalen van (voorgenomen) bezuinigingen op bibliotheken, die veroorzaakt worden door tekorten bij jeugdzorg en andere gedecentraliseerde taken.

Nu de eerdere signalen concreet worden omgezet in bezuinigingen door gemeenten, is het voor ons van belang om te weten wat de omvang is van de bezuinigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen en de volgende stappen te kunnen zetten richting de landelijke politiek en media, heeft de VOB een enquête verstuurd onder haar leden.

Positie bibliotheken

Sinds eind vorig jaar vraagt de VOB aandacht voor dit probleem bij politiek en media. Dat heeft geleid tot zowel landelijke media-aandacht, vragen over de positie van bibliotheken tijdens de Algemene Beschouwingen en onder andere een artikel in de Telegraaf en een opiniestuk in Trouw wat een hart onder riem van de sector is. Dit onderwerp wordt besproken met het ministerie van OCW, de VNG, en in het netwerkoverleg tussen KB, SPN en VOB en alle partners en stakeholders van het netwerk.

Motie Asscher

De voorgenomen bezuinigingen worden door de VOB worden ingebracht bij de evaluatie van de Wsob. Net als bij de tussentijdse evaluatie van de Wsob, waarin de VOB aandacht heeft gevraagd en gekregen voor de witte en grijze vlekken in het stelsel. De motie Asscher die naar aanleiding daarvan in de Tweede Kamer werd aangenomen, leidde tot extra geld van de rijksoverheid. Komende maandag wordt de eerste bibliotheek geopend die daarmee gerealiseerd is.