Lees verder

Op 20 juli heeft de VOB brieven gestuurd aan informateur Hamer, Rutte, Kaag en de woordvoerders vaste Kamercommissie Cultuur over het belang van bibliotheken als motor van een vaardige samenleving.

Hierin roepen wij op om het achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren in de fijnmazige infrastructuur van bibliotheken in te lopen en om een goede basis te garanderen met een extra financiële investering van 95 miljoen euro. Om zo een geletterde samenleving te kunnen realiseren, waarin burgers volwaardig participeren en zich een leven kunnen blijven ontwikkelen. Lees meer in de brief ‘Bibliotheken en formatie’.