Lees verder
Tijdens de persconferentie van 20 april zijn enkele verruimingen van de coronamaatregelen aangekondigd, waaronder het afschaffen van de avondklok en het openen van terrassen. Een verruiming van de mogelijkheden voor bibliotheken is daar nog niet bij.

In ons overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd duidelijk dat bibliotheken vooralsnog pas eind mei meer mogelijkheden krijgen (stap 3 van het openingsplan). Uiteraard blijven we met het ministerie overleggen om te kijken of al eerder verruiming mogelijk is en welk protocol van toepassing zal zijn.

Verblijfslocatie en informeel leren

Vanuit het overleg van de MBO-raad, de KB en andere partijen met het ministerie van OCW over de verruiming van de openstelling rond non-formeel leren (o.a. het programma Basisvaardigheden), is nog geen informatie ontvangen. Zodra we hier meer over weten, hoor je dit van ons.

Uiteraard blijft het zaak om met gemeente en veiligheidsregio in contact te blijven over mogelijkheden in jouw specifieke situatie. Op Crisisbieb delen bibliotheken voorbeelden van activiteiten die mogelijk zijn in hun gemeente. Het gebruik van deze voorbeelden in jouw eigen gemeente kan behulpzaam zijn in het gesprek met de gemeente om meer mogelijk te maken.