Lees verder
Tijdens de persconferentie van 8 maart zijn geen nieuwe maatregelen of mogelijkheden voor bibliotheken genoemd; het huidige regime blijft van kracht.

We zijn met het ministerie van OCW in overleg over de mogelijkheid bibliotheken ruimer open te stellen voor publiek, analoog aan de wijze waarop winkels per 16 maart onder voorwaarden tot 50 mensen mogen ontvangen.

Na 30 maart?

Daarnaast is de VOB met het ministerie in gesprek over de verruiming van de mogelijkheden voor bibliotheken na 30 maart, voortbouwend op de ruimte die er voor bibliotheken nu al is op basis van de motie Klaver ‘Bibliotheken en buurthuizen tijdens de coronacrisis’.

Steunpakket

Eerder berichtten we over de gelden die vanuit het ministerie van VWS beschikbaar zijn gesteld in het steunpakket ‘Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’. Het ministerie heeft besloten dat deze gelden (ongeoormerkt) via de gemeenten beschikbaar komen. Het is dus zaak hierover met de gemeente(n) in gesprek te gaan.