Lees verder
Op 13 januari 2022 is door leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) besloten om gezamenlijk aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een flexibele en modulaire brancheopleiding. Hiermee hebben we als sector een belangrijke stap gezet naar verdere professionalisering.

Als branche zetten we ons met de HRD-agenda in om te zorgen dat bibliotheken beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Zeker aangezien openbare bibliotheken veranderen naar maatschappelijke-educatie bibliotheken.

Een belangrijke doelstelling van de agenda is de ontwikkeling van een flexibele en modulaire brancheopleiding. Hiermee vergroten we de inzetbaarheid, zetten we in op het vinden en vasthouden van gekwalificeerde medewerkers en wordt de verwachte uitstroom van personeel in goede banen geleid. In 2022 worden de eerste stappen gezet om de HRD-agenda uit te voeren.